Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold har som formål å støtte tiltak i Trøndelag som har til hensikt å gi opplæring i og informasjon om sjømannsyrket, samt sjø- og kystkultur.

Støtteordning for kystkultur

Ønsker du å bidra til å styrke kunnskapen om sjømannsyrket eller kystkulturen? Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold støtter tiltak i Trøndelag som gir opplæring i og informasjon om sjømannsyrket samt sjø- og kystkultur.

Skoleskipet Tordenskjold lagt til i Nidelva

Tildelinger

Vi har en lang historie med å støtte ulike organisasjoner i Trøndelag. Her er noen av de vi har støttet mest.

  • Sjøvettutvalget
  • Sjøfartsmuseet/Sverresborg
  • SSD “Hansteen”
  • De Maritime Skoler
  • Kystens Arv, Rissa

Video fra gammel film om skoleskip og seilskutetid

En film av Pål Ødegård.
Alle rettigheter tilhører Museene i Sør-Trøndelag.

Fakta om stiftelsen

Stiftelse

Det første skoleskip med navnet Tordenskjold ble anskaffet i 1899. Skipet var en gave fra Trondhjems Sparebank og Trondhjems Brændevinssamlag.

Krigstid

I 1941 ble skoleskipet overtatt av tyskerne, og etterhvert rekvirert av Nasjonal Samling. Her skulle det tjenestegjøre som skoleskip for Hirdmarinen.

Kapital

I 1947 mottok stiftelsen kr.351.608,- i krigsskadeerstatning. Dette har idag blitt til 20 millioner kroner som stiftelsen forvalter.

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold i bilder

Foto: Schrøderarkivet - Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Om Stiftelsen

Oppbygging av kapital

Vedtekter

Historie

Tildelinger