Tildelinger fra Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold

Tildelinger før år 2000

Mottager Tiltak Beløp
Sjømennens Aldershjem Diverse kr 115,000
Sjøvettutvalget Opplæring barn kr 712,000
Norges Speiderforbund Opplæring barn kr 115,000
De Maritime Skoler Lade Simulator kr 503,000
SDS Hansteen Restaurering og lettbåt kr 400,000
Krigseilerforeningen Diverse triveslstiltak kr 50,000
NSSR – Redeningsselskapet Støtte lokallag kr 145,000
Museet "Kystens Arv" Stadsbygd Utvikling råsegl båter kr 250,000
Båtlaget Rødskjær, Inderøy Gamle dampskipskaier kr 50,000
Foreningen "Gamle Dampen" Trondheim Diverse kr 130,000
Stift Ytterøy Bygdetun Diverse kr 30,000

Tildelinger etter år 2000

Mottager Tiltak Beløp
MIST - Museet i Sør Trøndelag Seilloftet - utstilling for barn kr 200,000
MIST - Museet i Sør Trøndelag Film sjøskoleutdanning kr 40,000
UiO-Norsk Lokalhistorisk Inst Gamle toll lister kr 150,000
Kystlaget i Trondheim Kjøp og restaurering av gml smie kr 75,000
Stipend - jenter til sjøs Støtte VGS på SS Sørlandet kr 112,500
Trondhjems Seilforening Sikringsbåt for jolleseilere kr 50,000
Kystlaget i Trondheim Kystens Dag 2019 kr 200,000
MIST - Museet i Sør Trøndelag Ny avd for Trondhjems Mek Verk og Nordenfjeldske Dampskipsselskap kr 150,000
Stiftelsen HAV Nybygg gml jekt "Tordenskjold" kr 500,000
AS Fosenferga Kjøp og rest av ferge Holger Stjern kr 500,000

Les mer om utvalgte tildelinger

MIST – Museet i Sør Trøndelag

Trondhjems Sjøfartsmuseum er en del av MIST. I forbindelse med hundreårsjubileum i 2019 har museet laget en utstilling som handler om industrialiseringa til sjøs, men også sysselsetting av industriarbeidere hjemme. Utstillingen er støttet av Stiftelsen Skoleskibet Tordernskjold.

Utstillingen er delt inn i ulike tema med hovedvekt på brytningstiden mellom seil og damp, verftsindustri i Trondheim, og oppstart og etablering av byens største rederi; Nordenfjeldske Dampskibsselskab. I tillegg har vi innredet en stue fra ca. 1930 som viser hvordan de hjemme hadde det mens familiemedlemmer var til sjøs. Vanskelige temaer som sjøfolk i krig er også en del av denne utstillingen som strekker seg fra 1850 til 1950. Det skjedde en voldsom utvikling innenfor skipsindustrien i denne perioden, men også for sjøfolkene da seil ble erstattet med damp. Trondhjems Mekaniske Verksted og Nordenfjeldske Dampskibsselskap var økonomiske motorer i regionen og i mange ti år de største arbeidsgiverne.

UiO-Norsk Lokalhistorisk institutt

Tollregnskaper og Havneprotokoller kan fortelle oss mye.Ragnhild Hutchison, Phd i historie ved UiO har drevet frem et prosjekt hvor man så på Historiske toll og skipsanløpslister:
Varelister for 1686, 1731, 1733, 1756, 1786, 88, 90, 92 og 94, samt 1835. Videre Skipsanløpslister for perioden 1786 og 1794.

Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold motivert av å finne bakgrunnen for den tidlige og omfattende sjøgutt utdannelsen i byen.
Stadig mer utenlandske matvarer ble tilgjengelig gjennom 1700-tallet som gjorde at flere folk rett og slett fikk oppleve nye smaker oftere.

Hvordan endring i innførselen satte preg på Trondheim:

  • Konditori
  • Mindre middager og mindre alkohol
  • Mer servise
  • Mer spesialkompetanse om mat ble også tilgjengelig overraskende tidlig
  • Noe ble nok videresendt med jekter innover fjorden til Levanger og Steinkjer samt utover til øy og fjordsamfunn på kysten.

Link til fullstendige rapporter av Ragnhild Hutchison:
Utenrikshandel 1786-1790 –Bergen, Trondheim og Christiania
Tollregnskaper – hva kan vi bruke dem til?

Kystlaget i Trondheim

Den tradisjonsrike smia i Blåskuret på Fosenkaia ble gjenåpnet etter støtte av Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold. Kystlaget i Trondheim driver smia, og viderefører håndverktradisjoner som fortsatt er etterspurte. I smia kjøres det kurs og holdes åpne dager i smia for alle som måtte ønske å ta seg et besøk.

Stipend – jenter til sjøs

Her bidro Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold med stipend for elever til gjennomføring av VG2 på A+ World Academy på Skoleskipet «Sørlandet». Her kombineres skolegang med seiling på “Fullriggeren Sørlandet”, som seiler rundt omkring i verden.

Les rapport fra Annika Rosvoldsaunet om hennes år på utveksling her.

Stiftelsen HAV

Stiftelsen HAV tok våren 2018 initiativ til bygging av en kopi av en original jekt på båtbyggeriet på Museet Kystens Arv på Stadsbygd. Slike jekter ble bygget på flere av de store gårdene på Inderøy, Ytterøy, Beitstad og Leksvik i Trondheimsfjorden.

Mellom 1856 og 1860 ble det f eks bygget hele 75 jekter som ble registrert lokalt. Så mange som 50 av 100 jekter var i fart med ved, kalk og alt som by og bygd trengte til og fra Trondheim. Jekta «Tordenskjold» er ca 40 ft lang med 1 mast på 16,5 m og et råsegl med toppseil og bonetter. 2-3 mannskaper. Lasteevne ca 12 t. Jekta har hjemmehavn i Junkersbukta på Hasselvika. Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold var største bidragsyter med 500.000 kr til realiseringen.  Motivert av å ivareta bygge- og bruks kunnskap, historie fortelling og opplæring i maritime disipliner samt planlagt bruk til miljøovervåking f eks i Frohavet.

Jekta Tordenskjold seilas

Jekta Tordenskjold jomfrutur

AS Fosenferja

M/F Holger Stjern ble bygd i 1958, og har en lang historie med å seile fram og tilbake over Trondheimsfjorden. Holger Stjern hadde opprinnelig plass til 320 passasjerer, og ferja gikk trofast helt fram til sambandet ble lagt ned 13.april 1980. Med hjelp av Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold, har ferga blitt kjøpt og restaurert av AS Fosenferja.

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening er med sine nesten 600 medlemmer den største Seilforening nord for Bergen Vi driver med alle mulige seilaktiviteter på vannet og er medlem av Norges Seilforbund.
Vi er veldig takknemlig for støtte vi fikk fra stiftelsen Tordenskjold  til innkjøp av ny følgebåt til bruk for foreningens aktiviteter på vannet. Båten er først og fremst i bruk som sikringsbåt til jolle trening som foregår på vannet flere ganger i uken. Med denne båten er vi i stand til å ivareta sikkerheten til barna som deltar på en god måte. Båten er en Highfield 460 med 60 HK motor, alu-skrog og egen påmontert «towbar» for enkel tauing av joller ved behov. Godt utstyr er helt avgjørende på sjøen og den innkjøpte båten har vist seg å leve opp til forventingene.

Hør bare hva vår mangeårige Jollesjef sier: 

«Det krever mot å være jolleseiler ved 63 grader nord. Vannet er kaldt store deler av sesongen, og det er ofte strømsjø som kan ta et godt grep på en liten båt. Det er helt avgjørende for Trondhjems Seilforening sin jollegruppe å ha trygge trenere og sikre følgebåter.  
Samtidig er sikre følgebåter kostbart. Vi er derfor svært takknemlige for støtte fra Stiftelsen Tordenskjold som gjorde det mulig å gå til innkjøp av en splitter ny følgebåt i 2020.»