Historien om Skoleskipet Tordenskjold

1899 - Tordenskjold anskaffes

Det første skoleskip med navnet Tordenskjold ble anskaffet i 1899. Dette var en brigg bygget i 1860 ved Krognæs Skibsværft i Hommelvik for rederiet Jenssen & Schavland Gram. Skipet var på 251 bruttotonn og 115 fot lang.

Fra skoleskip til marinetjeneste

Skipet var en gave fra Trondhjems Sparebank og Trondhjems Brændevinssamlag. Tordenskjold lå i Leith i Skottland da første verdenskrig brøt ut. Skipet ble hjemkalt, befalet ble umiddelbart beordret til marinetjeneste. Etter innhentet tillatelse ble 2. styrmann om bord for å besørge fartøyet lagt i opplag. Deretter ble det rigget ned og tatt i bruk som lekter. Tordenskjold ble solgt til opphugging i 1938. Salgssum ikke kjent.

Tordenskjold II blir anskaffet

Nytt skoleskip Tordenskiold ble anskaffet i 1927 i Danmark. Dette var en tremastet bark bygget i Oscarshamn, Sverige i 1905. Det foreligger dessverre ingen opplysninger om hvordan anskaffelsen ble finansiert. Tordenskiold var i drift som skoleskip frem til andre verdenskrigs begynnelse høsten 1939. Fartøyet ble rekvirert av norsk sjømilitær myndighet og lagt ved Aunøya på Hitra som depotskip for Marinens nyopprettede flyvestasjon. Tordenskiold ble evakuert etter invasjonen og ble flyttet av tyskerne fra Aunøya til Agdenes og deretter til Trondheim og tilbakelevert til skoleskipsstyret. Tordenskiold gikk i opplag.

Nasjonal Samling overtar skoleskipet

I 1941 ble fartøyet beordret ut av byen av tyske myndigheter og igjen utlagt ved Aunøya. I august 1942 ble Tordenskiold rekvirert av Nasjonal Samling v/ Hirdmarinen etter at skoleskipsstyret var avsatt. Fartøyet ble igjen ført til Trondheim og lagt i elven for å tjenestegjøre som skoleskip for Hirdmarinen. Her ble Tordenskiold liggende uten vedlikehold og tilsyn til etter frigjøringen.

Fra krig til fiskemelsfabrikk

Det gamle skoleskipsstyret overtok fartøyet som ble bortleid til Marinekommando Trøndelag som depotskip i Trondheim i juni 1945. Etter endt utleieperiode oktober 1945 var det behov for omfattende restaurerings- og reparasjonsarbeider ombord. På grunn av manglende kapasitet på verkstedplass, omfattende reparasjonsbehov, samt det faktum at Tordenskiold nå var et 55 år gammelt seilskip som var lite tjenelig som skoleskip, fant styret det mest formålstjenlig å selge fartøyet som det lå. Tordenskiold ble solgt for ombygging til fiskemelfabrikk for kr. 75.000,- i september 1946.

Skoleskipets formål lever videre

Det ble søkt om krigsskadeerstatning som ble tilkjent og utbetalt i oktober 1947. Beløpet, kr 351.608,- ble godskrevet regnskapet 1. november 1947. Det var et sterkt ønske om å skaffe nytt skoleskip til Trøndelag og Nordland. Trondheim kommune, Trondhjems Sparebank, Rederforbundet, rederier samt andre næringsdrivende bidro med pengegaver de første årene etter krigen.

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskiold forvalter i dag midlene etter at det siste skoleskipet ble solgt i 1948, og fortsetter å støtte tiltak som styrker kunnskap om sjømannskap og kystkultur.

Oppbygging av kapital

Dato Sum
16.03.1948 kr. 577.619
31.12.1957 kr. 708.981
31.12.1967 kr. 1.028.092
31.12.1977 kr. 1.521.094
31.12.1987 kr. 3.385.805
31.12.1997 kr. 5.225.721
31.12.2005 kr. 7.569.554
31.12.2006 kr. 11.664.396
31.12.2007 kr. 11.766.416
31.12.2009 kr. 12.190.294
31.12.2012 kr. 12.369.311
31.12.2013 kr. 14.823.049
31.12.2015 kr.15.865.428
31.12.2016 kr. 16.573.707
31.12.2017 kr. 18.820.945
31.12.2018 kr. 17.149.464
31.12.2019 kr. 18.157.697
31.12.2020 kr. 18.662.480
31.12.2021 kr. 20.317.247