Oppbygging av kapital

Dato Sum
16.03.1948 kr. 577.619
31.12.1957 kr. 708.981
31.12.1967 kr. 1.028.092
31.12.1977 kr. 1.521.094
31.12.1987 kr. 3.385.805
31.12.1997 kr. 5.225.721
31.12.2005 kr. 7.569.554
31.12.2006 kr. 11.664.396
31.12.2007 kr. 11.766.416
31.12.2009 kr. 12.190.294
31.12.2012 kr. 12.369.311
31.12.2013 kr. 14.823.049
31.12.2015 kr.15.865.428
31.12.2016 kr. 16.573.707
31.12.2017 kr. 18.820.945
31.12.2018 kr. 17.149.464
31.12.2019 kr. 18.157.697
31.12.2020 kr. 18.662.480
31.12.2021 kr. 20.317.247